W naszym kraju można zakładać różnorakie spółki, które służą do tego, żeby handlować towarami i usługami, czyli mówiąc innymi słowy: żeby zarabiać pieniądze. Przyjęło się stosować podział na spółki osobowe i kapitałowe. Spółki osobowe to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Z kolei spółki kapitałowe to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. Zatem warto zdecydować się na biuro rachunkowe w Szczecinie.

Zabrzmi to może trochę dziwnie, ale żeby założyć spółkę, nie potrzeba mieć wspólnika, można bowiem założyć na przykład jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem będzie jej właściciel. Ale oczywiście najczęściej do założenia spółki potrzebny jest przynajmniej jeden wspólnik, chociaż czasem wspólników może być kilku, kilkunastu czy nawet kilkuset, chociaż ten ostatni przypadek w praktyce występuje niezwykle rzadko. Każda spółka kapitałowa obowiązana jest prowadzić pełną księgowość. Co to oznacza? Konieczność prowadzenia bardzo żmudnych i czasochłonnych wyliczeń i rachunków. To także konieczność starannego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełniania całych kolumn cyfr, a raz do roku sporządzenia także całościowego bilansu zysków i strat. Dlatego najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne zatrudniają szereg księgowych, całe działy księgowości.

Pracujący tam księgowi skrupulatnie zliczają wszystkie przychody i koszty, straty i zyski. Liczą to całymi dniami, tygodniami, miesiącami, a nawet latami. A wszystko po to, żeby bilans wyszedł na zero. Bo bilans, jak w słowach popularnej niegdyś piosenki, zawsze musi wyjść na zero. Ale to, że wychodzi na zero wcale nie oznacza, że firma nic nie zarabia. Czasami spółki generują bardzo wysokie dochody. Wypłacane są one później akcjonariuszom (w spółce akcyjnej) albo udziałowcom (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) w formie dywidendy. Wypłata następuje najczęściej raz w roku, po zakończeniu roku obrachunkowego, który może, ale nie musi, pokrywać się z rokiem kalendarzowym.