Spory sąsiedzkie to konfliktowe sytuacje, które albo da się rozwiązać polubownie, albo znajdują swoje zakończenie na drodze administracyjnej lub sądowej. Jedną ze spornych kwestii jest rozgraniczenie nieruchomości. Jak ją skutecznie rozwiązać?

Rozgraniczenie nieruchomości jest potrzebne najczęściej wtedy, gdy do tej pory granice pomiędzy nieruchomościami nie były wyznaczane lub te granice, które istnieją, są dla właścicieli nieruchomości sprawą sporną. Jeśli nie ma innej możliwości, wszystko trzeba załatwić urzędowo.

Aby rozgraniczyć nieruchomość, osoba, która chce złożyć odpowiedni wniosek musi skorzystać z postępowania administracyjnego lub sądowego. Za każdym razem trzeba pamiętać o złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku, zawierające dokładne dane wnioskującego oraz dane dotyczące spornej nieruchomości. Trzeba przede wszystkim wskazać sporną nieruchomość, dobrze uzasadnić wniosek i dołączyć do niego wypis z ksiąg wieczystych oraz wszystkie konieczne wypisy i wyrysy, które ułatwią później pracę temu geodecie, który zostanie oddelegowany na drodze administracyjnej lub sądowej do zajęcia się daną sprawą.

Kwestie dotyczące rozgraniczenia nieruchomości są dla osób nieznających się na geodezji sprawą dosyć trudną, dlatego też warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków administracyjnych czy sądowych skorzystać z fachowej porady i wsparcia profesjonalnego geodety. Wykwalifikowany specjalista z pewnością odpowie nawet na najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane pytania. Rzetelnych, sprawdzonych oraz skutecznych w działaniu geodetów możesz znaleźć na stronie geodetapomiary.pl. Korzystając z usług specjalisty możesz mieć pewność, że kwestia sporna szybko zostanie rozwiązana, a geodeta ustali dokładnie, gdzie przebiegają granice nieruchomości. Mając dodatkowo opinię fachowca można bez nerwów i stresu składać wniosek do sądu o ustalenie rozgraniczenia nieruchomości. Wniosek taki może złożyć wyłącznie właściciel nieruchomości, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty albo osoba, która jest najemcą, użytkownikiem czy dzierżawcą.