Za oknem mróz a śnieżna pokrywa robi się coraz większa. Zima nie zamierza nas szybko opuścić. Warto zadać sobie pytanie, jakie obowiązki spoczywają na zarządcy budynku w czasie zimowych miesięcy.

Chodnik? Musi być odśnieżony

Pierwszą najważniejszą i kluczową sprawą jest zadbanie o to by chodnik był zawsze odśnieżony. Nie tylko chodnik, ale także inne drogi pieszo- jezdne muszą zostać odśnieżone. Jeśli ten obowiązek zostanie zlekceważony i ktoś ulegnie wypadkowi (np. poślizgnie się i złamie nogę) wówczas zarządca nieruchomości będzie musiał wypłacić odszkodowanie. Warto też zaznaczyć, że prawo reguluje to, jakimi środkami chemicznymi możemy odśnieżać chodniki.

Trzeba także usunąć pokrywy śnieżne

Oprócz tego, że chodnik powinien być odśnieżony, na zarządcy nieruchomości ciąży również obowiązek usuwania sopli oraz pokryw śnieżnych zalegających na dachu, które mogą stanowić zagrożenie dla życia mieszkańców. Kwestie dotyczące usuwania takich pokryw śnieżnych reguluje „Prawo budowlane”. Jest to o tyle ważne, że gdy zlekceważy się tę czynność może dojść do tragedii . Były już wypadki śmiertelne, gdy zawalił się dach hali przeciążony śniegiem. Trzeba pamiętać tutaj o tym, że nie każdy może pracować na wysokości. O tym, kto może pracować na wysokości reguluje „Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Przegląd instalacji wentylacyjnych- zimą jest to ważne

Zimową porą trzeba pamiętać też o tym, by dokonywać przeglądów instalacji wentylacyjnych, a także instalacji gazowych. „Prawo budowlane” szczegółowo reguluje jakie obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości.
O czym jeszcze zarządca musi pamiętać zimą? Jakie czynności musi podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom nieruchomości? Wejdź na www i dowiedz się więcej!