Sposób, zakres oraz metody ich kalkulowania stanowią ważne narzędzia w sterowaniu przepływem oraz magazynowaniem produktów i świadczeniem usług w całej strategii firmy. W praktyce dopuszcza się jednak traktowanie jako miejsca powstawania kosztów nie tylko jednostki organizacyjne przedsiębiorstw, ale również fazy procesu produkcji.

Jakie są koszty logistyczne?

Koszty logistyczne są istotnym składnikiem kosztów działalności owego przedsiębiorstwa. Stanowią one również wejście systemu logistycznego, a poziom obsługi klienta jego wyjście. Co za tym idzie koszty logistyczne to wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, jak i również środków oraz przedmiotów pracy, wydatki finansowe czy inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są jednocześnie powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie czy pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i również utrzymywaniem zapasów. Dotychczasowe rozważania na owy temat kosztów procesów logistycznych wskazują na złożoną ich strukturę, rozproszenie w systemach ewidencyjnych przedsiębiorstwa, co jednocześnie różną zależność od rozmiarów działalności przedsiębiorstwa. Kompleksowe oraz systemowe ujęcie kosztów logistyki nie jest jednak działaniem samym w sobie. Musi ono również służyć nie tylko poznaniu poziomu oraz struktury kosztów procesów logistycznych, ale również umożliwić stworzenie i zastosowanie odpowiednich instrumentów oddziaływania na redukcję kosztów. MH – biuro księgowe wskazuje, że koncepcja kosztów logistycznych opiera się jednak na założeniu, iż wszystkie działania przedsiębiorstwa mające jednocześnie znaczenie w fizycznym przepływie oraz składowaniu surowców czy materiałów do produkcji bądź wyrobów gotowych powinny być traktowane jako całość, a nie w żaden sposób indywidualnie. Mówi się również o nich jako koszty transportu, bądź koszty utrzymywania zapasów czy koszty utrzymywania powierzchni składowej, bądź koszty realizacji zamówienia. Należy również pamiętać, że lista wspomnianych kosztów nie jest jednak pełna oraz w konkretnych przypadkach może być uzupełniania o poszczególne pozycje kosztowe, jak i również koszty opakowania, administracji bądź planowania produkcji. Firmy takie prowadzące księgowość wskazują również, że współzależności kosztów logistycznych wynikają ze współzależności określonych działań logistycznych, które są jednocześnie podejmowane przez zróżnicowane piony funkcjonalne przedsiębiorstwa. W związku, z czym owe decyzje transportowe mają wpływ na koszty utrzymywania zapasów, jak i również koszty zaopatrzenia, które są analizowane również w aspekcie księgowym. Co za tym idzie poszczególne decyzje podejmowane są w sferze zapasów wpływają na poziom obsługi klienta, ale w szczególności na koszty zaopatrzenia, wymagania względem powierzchni składowej, jak i również koszty transportu. Należy pamiętać, iż decyzje dotyczące zmian w polityce składowej przedsiębiorstwa znajdują istotne odzwierciedlenie w kosztach utrzymywania zapasów oraz kosztach transportu, jak również mogą również mieć wpływ na poziom obsługi klienta. Kolejnymi jednak stały się określone decyzje ze sfery zakupów zaopatrzeniowych. Co za tym również idzie wpływają one w sposób oczywisty na poziom zapasów, bądź mają ogromny wpływ na koszty transportu czy planowanie produkcji. Firmy księgowe wskazują również, że wysoki poziom obsługi klientów wiąże się najczęściej z wysokimi kosztami jego zapewnienia. Pamiętajmy również, że byłoby prostą rzeczą, aby obniżyć globalne koszty logistyczne przez zignorowanie problemu obsługi klienta. Pod względem księgowym należy wskazać, że wszystkie z powyższych przedsięwzięć powodują dodatkowy wzrost koszów, w związku z czym powinniśmy dokładnie przemyśleć właściwy poziom obsługi klienta.

Do czego prowadzi wysoki poziom?

Nierealistycznie wysoki poziom takiej obsługi prowadzi również do gwałtownego wzrostu kosztów, podczas gdy jej niski poziom może również zrazić klientów oraz znacznie pogorszyć pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na funkcjonującym rynku. Jednak, aby lepiej zrozumieć zadania w dziedzinie logistycznej obsługi klienta należy również dokonać jej operacjonalizacji. Miejmy również na uwadze, ze owe zdefiniowanie danych części składowych w owym obszarze warunkuje również możliwość sprawnego zarządzania. Pamiętajmy jednak, że rozpoznanie struktury logistycznej obsługi klienta nie jest sprawą prostą, gdyż chodzi nie tylko o wyróżnienie określonych działań, czynności bądź operacji, lecz również o uwzględnienie jakości wybranych czynników, poza tym ich cech, charakteru bądź warunków tworzonych klientowi w ramach tak zwanego świadczenia usługi logistycznej. Podsumowując najważniejszym zadaniem firmy usługowej jest dostanie się do dobrej księgowej / księgowego. Skutkuje to tym, że analiza kosztów logistycznych wszystkich działań składających się na tymże łańcuch wartości.