Często przedsiębiorcy, którzy działają w sferze internetu zastanawiają się, czy powinni zgłaszać newsletter do Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Dlaczego trzeba zgłosić newsletter do GIODO? Ponieważ adres e-mail zalicza się właśnie do danych osobowych.

Dlaczego trzeba zgłosić newsletter do GIODO oraz czy jeśli nie prowadzę działalności gospodarczej to czy również muszę taki newsletter zgłosić?

Na pewno nie każdy adres e-mail zaliczany jest do danych osobowych, ale jeśli w twojej liście znajduje się adres e-mail, który składa się z imienia i nazwiska to już masz do czynienia z chronionymi danymi osobowymi. Drugą sprawą jest to, że ten kto prowadzi newsletter jest administratorem danych osobowych, a więc musisz zawrzeć z dostawcą systemu mailingowego umowę powierzenia danych. Następną sprawą jest to, że zbiór adresów e-mail tworzona w ramach wybranego systemu mailingowego jest zbiorem danych osobowych a każdy zbiór, poza pewnymi wyjątkami, trzeba zgłosić do GIODO. Ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej zastanawiają się, czy również muszą zgłaszać newsletter do GIODO. Otóż odpowiedź jest twierdząca. Ustawa o ochronie danych osobowych nie patrzy na to czy ktoś prowadzi działalność czy nie, tylko czy przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową czy zawodową. Wedle prawa zgłoszenia do GIODO powinno się dokonać jeszcze przed rozpoczęciem zbierania danych, zanim do naszej bazy trafi pierwszy adres e-mail, trzeba wysłać wniosek.
Zanim zaczniemy zbierać maile do naszej bazy warto skontaktować się z prawnikiem, by omówić wszystkie kwestie, tak by wszystko było dla nas jasne. Tutaj znajdziemy adwokata, który rozwikła wszystkie nasze wątpliwości związane z newsletterem: www.